Sut i wneud cais

Rydym wedi cyflogi Hunter Healthcare i gefnogi'r ymgyrch recriwtio hon. Am sgwrs archwiliadol, cysylltwch 芒 James McLeod ar 07842 424530 neu drwy e-bost yn [email protected].

Y dyddiad cau ar gyfer y rolau hyn yw 8 Ionawr 2024

Ceisiadau'n cau o fewn:

Bydd angen i chi gwblhau a chyflwyno:

  • Datganiad yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y r么l (dim mwy na dwy dudalen).
  • Eich CV (dim mwy na thair tudalen os gwelwch yn dda).
  • Ffurflen Wybodaeth wedi'i chwblhau (gweler isod). Rydym yn eich annog yn gryf i gwblhau adran cydraddoldeb ac amrywiaeth y ffurflen os gwelwch yn dda.

Sylwch fod angen i chi gyflwyno pob dogfen gan ddefnyddio鈥檙 cyfeirnod NMC2023 i Hunter Healthcare:

Staff talking

Mae鈥檔 ddrwg gennym ond ni fyddwn yn gallu ystyried ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a ddaw i law ar 么l y dyddiad cau.

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn talu am gostau rhesymol ar gyfer teithio a llety. Byddwn yn darparu unrhyw addasiadau rhesymol ar gyfer teithio a llety i ymgeiswyr sy鈥檔 feichiog neu sydd ag anabledd dros dro neu barhaol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yngl欧n 芒鈥檙 uchod neu os hoffech fwy o wybodaeth ynglyn 芒鈥檙 r么l a鈥檙 broses ddethol, cysylltwch 芒 James McLeod.

Cwynion

Os oes gennych g诺yn, gallwch wneud hyn yn ysgrifenedig, drwy e-bost neu dros y ff么n i Ysgrifennydd y Cyngor [email protected]. Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod o fewn dau ddiwrnod gwaith gydag amser ymateb targed o 20 diwrnod gwaith.