Ein gwerthoedd a鈥檔 hymddygiad

Bydd ein gwerthoedd a鈥檔 hymddygiadau yn llywio ein diwylliant, gan ddylanwadu ar y gwaith a wnawn a sut rydym yn ei wneud.

Mae ein gwerthoedd yn bwysig i ni. Maent yn arwain y ffordd rydym yn ymddwyn, yn unigol a gyda鈥檔 gilydd, ac yn rhoi sylfaen gadarn i ni hyrwyddo rhagoriaeth ym maes nyrsio a bydwreigiaeth er budd y cyhoedd.

Rydym wedi cysoni'r rhain 芒'n nodau strategol.

Mae pob gwerth yn hanfodol, ond mae eu cryfder gwirioneddol yn dod o'r ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd.

Rydym yn deg

Rydym yn trin pawb yn deg. Mae tegwch wrth wraidd ein r么l fel rheolydd a chyflogwr tryloyw y gellir ymddiried ynddo.

Rydym yn garedig

Rydym yn ymddwyn yn garedig ac mewn ffordd sy鈥檔 gwerthfawrogi pobl, eu dirnadaeth, eu sefyllfaoedd a鈥檜 profiadau.

Rydym yn uchelgeisiol

Rydym yn ymfalch茂o yn ein gwaith. Rydym yn agored i ffyrdd newydd o weithio a byddwn bob amser yn ceisio gwneud ein gorau dros y gweithwyr proffesiynol ar ein cofrestr, y cyhoedd rydym yn eu gwasanaethu a鈥檔 gilydd.

Rydym yn gydweithredol

Rydym yn gwerthfawrogi ein perthnasoedd (o fewn a thu allan i鈥檙 NMC) ac yn cydnabod ein bod ar ein gorau pan ydym yn gweithio鈥檔 dda gydag eraill.

Staff meet in corridor