Ein strategaeth: Llunio'r dyfodol

Cafodd ein Strategaeth 2020-2025 ei chynhyrchu ar y cyd 芒鈥檙 cyhoedd, y proffesiynau rydym yn eu rheoleiddio a鈥檔 partneriaid ac mae鈥檔 seiliedig ar dair thema allweddol: Rheoleiddio, Cefnogi, Dylanwadu.

Mae'r Cyngor yn goruchwylio'r gwaith o gyflawni ein strategaeth uchelgeisiol ac yn helpu i ymgorffori newid cynaliadwy yn y sefydliad.

PHOTO_02